In het Groene WoudFysiotherapie buitenpraktijk

Voor Buitenfysiotherapie  in de natuur in  de Achterhoek,

ga je naar ‘in het Groene Woud fysiotherapie’.

Er zijn meerdere locaties!

Nu de fysiotherapeutische zorg steeds meer over adviseren, oefenen, begeleiden en leefstijl gaat, kan dat ook prima buiten! En wel in de natuur; want de natuur draagt bij aan herstel! Dat komt uit onderzoek naar voren. En wie kan nu niet een steuntje in de rug gebruiken naar optimaal herstel?

Brochure buitenfysiotherapie

De Buitenfysiotherapie buitenpraktijk in de omgeving van de Achterhoek.

Werkzaam in de natuur in 3 gemeenten in de Achterhoek (klik op praktijklocaties voor meer details over de locaties)

  • Aalten (dinsdag)
  • Doetinchem (woensdag en vrijdag)
  • Oude Ijsselstreek (donderdag)

De fysiotherapie buitenpraktijk laat je van je klachten herstellen, o.a. via de natuur; het lichaam herkent de vertrouwde omgeving  en zet het zenuwstelsel in de ‘herstelmodus’, waar elk herstelproces van profiteert. De effecten van het in de natuur zijn, komen bovenop de effecten van de gewone fysiotherapeutische begeleiding (training, oefeningen en adviezen m.b.t. belasting en belastbaarheid). Jij bent namelijk ook natuur! De evolutie is nog niet zo ver dat dat uit je genen is verdwenen!

Bekijk onderstaande video over het belang van natuur voor onze gezondheid:

Kijk ook op invloed van natuur op herstel

Intake bij de fysiotherapie buitenpraktijk is binnen!

Buitenfysiotherapie in de natuur in omgeving van de Achterhoek begint altijd met een intake. Deze vindt binnen plaats, op één van de de volgende locaties:

  • Fysio- en manuele therapie Silvolde. 
    Monseigneur Nolensstraat 10, 7064 GT Silvolde.
  • Bij jou thuis

Neem contact op met in het Groene Woud fysiotherapie, als je de intake wilt plannen, verzetten of annuleren. Ook als de intake in Silvolde is bel je met 06-39828008, of mail je naar info@inhetgroenewoud.nl.

Lees  hier meer over de eerste afspraak, de behandeling, groepsbehandelingen en de oefenapp.

DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

Je kunt met je klacht met en zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut. Dus ook bij de fysiotherapie buitenpraktijk! Een onderdeel van de eerste afspraak is dan een screening; hiermee bepaalt de fysiotherapeut of  het verantwoord is om deze klacht zonder verwijzing in onderzoek en behandeling te nemen. Alle fysiotherapeuten zijn ervoor opgeleid dit goed te kunnen beoordelen. Sommige verzekeraars eisen een verwijzing om voor (deel)vergoeding in aanmerking te komen, bij ongecontracteerde zorg.

Waar gaat de screening over?

  • Zijn er signalen in het verhaal van de klacht die vragen om een oordeel van een arts?
  • Past het ontstaan en het verloop van de klacht binnen de verwachting bij een dergelijke klacht?
  • Past de klacht bij de expertise van de betreffende fysiotherapeut?

Bij de fysiotherapie buitenpraktijk zal de screening uitgebreid worden met een beoordeling of de klacht geschikt is voor de fysiotherapeutische behandeling buiten, in de natuur.

Als uit de screening naar voren komt dat een verwijzing van een arts nodig is, word je naar je huisarts verwezen.

In het geval dat je na de screening en/of onderzoek wordt doorverwezen naar een binnenpraktijk, worden alleen de kosten van de screening (zie tarieven) in rekening gebracht. Redenen hieroor kunnen zijn, dat ontkleden voor de behandeling van toegevoegde waarde is. Of dat je klacht vraagt om bepaalde faciliteiten van een binnenpraktijk, denk aan shock wave, of echo of ultrageluid.

 

Voor veel algemene informatie over fysiotherapie kun je terecht op www.defysiotherapeut.com