In het Groene WoudOngecontracteerde zorg

‘in het Groene Woud fysiotherapie’ levert ongecontracteerde fysiotherapeutische zorg.

Dit betekent dat er geen contract is afgesloten  met zorgverzekeraars. Zowel de geleverde zorg als de zorgverlener voldoen evengoed aan alle wettelijke eisen van het beroep. En natuurlijk worden dus ook de richtlijnen gevolgd.

Waarom geen contract?

Het is als buitenpraktijk nog onmogelijk om contractafspraken met de zorgverzekeraars te maken, omdat hier bepaalde inrichtingseisen in staan, waar een fysiotherapiepraktijk aan  moet voldoen. De buitenpraktijk kan hier niet aan voldoen; er is bijvoorbeeld geen warm en koud stromend water of een invalidentoilet. Mogelijk dat dit in de nabije toekomst verandert, want er is door de overheid een Green Deal ondertekend, o.a. met  de zorgverzekeraars. Dit ten behoeve van een transitie naar duurzame zorg.

Welke consequenties heeft dat voor jou?

‘in het Groene Woud fysiotherapie’ stuurt de factuur direct naar jou.  Je dient het gefactureerde bedrag dan ook zelf over te maken aan ‘in het groene Woud fysiotherapie’.

Als je op basis van je polis in aanmerking komt voor (deel)vergoeding, dan moet je de factuur zelf indienen bij je verzekering, om hier aanspraak op te maken. De verzekering zal de (deel)vergoeding rechtstreeks aan jou overmaken.

Daar waar mogelijk en gewenst, word je ondersteund bij het vinden van de juiste informatie over de vergoeding. In het Groene Woud fysiotherapie kan en mag dit niet voor je opvragen, maar helpt je op weg.  Je blijft zelf verantwoordelijk. Om het helemaal zeker te weten neem je contact op met de verzekeraar.

Het hangt van teveel factoren af. De zorgverzekeraar mag dit ook alleen aan jou persoonlijk doorgeven, ivm de privacy. Een zorgverlener kan dit niet voor jou opvragen. ‘in het Groene Woud fysiotherapie’ zal je behulpzaam zijn bij het aanleveren van de benodigde gegevens om het op te kunnen vragen. Ook word je eind op weg geholpen om het evt. zelf op te kunnen zoeken in je polis.

Heel veel goede informatie is te vinden via onderstaande links naar de site van de consumentenbond:

Een behoorlijk lang artikel, want het is ‘ingewikkelde’ materie tegenwoordig ☹….

Let op mogelijke ‘addertjes onder het gras’

  • Hoe de vergoeding geregeld is als de basisverzekering ergens anders is afgesloten dan  je aanvullende verzekering, zul je zelf moeten opvragen. Hier is helemaal geen informatie over te vinden…
  • Vaak bepaalt de polis van de basisverzekering de hoogte van de (deel)vergoeding bij ongecontracteerde zorg; het bepaalt zowel het % (deel)vergoeding voor zorg uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering. Vaak is dit % hetzelfde, echter niet altijd! Soms geldt er een ander % bij de aanvullende verzekering. Wees hier alert op.
  • Is een verwijzing noodzakelijk? Meerdere verzekeraars vragen een verwijzing voor  ongecontracteerde zorg.  Je kunt ook zoeken op de site van je verzekeraar naar ‘maximale veregoeding niet-gecontracteerde zorg’. Als hier bij jouw polis onder fysiotherapie een bedrag staat voor de ‘screening’, wordt DTF bij ongecontracteerde zorg vergoed en is geen verwijzing nodig.

Zijn er ook voordelen van de ongecontracteerde zorg van de buitenpraktijk?

De verzekeraars hebben via hun contracten een grote vinger in de pap; ze bepalen hoe de zorg geleverd moet worden. Dit biedt nagenoeg geen ruimte voor innovatie  en zorgvernieuwing.  Door ongecontracteerd te werken kan ‘in het Groene Woud fysiotherapie’ toch deze  nieuwe, innovatieve duurzame zorg aanbieden, tegen een laag tarief.

Elk jaar komen er meer ongecontracteerd werkende fysiotherapeuten bij; in 2023 is het aantal van 7% naar 9% gegaan! En dat is niet voor niets..

De zorg van de buitenpraktijk is echt evidence based, gebaseerd op de laatste stand  van zaken van de wetenschap. Maar voordat we in Nederland alle processen en procedures hebben doorlopen zodat het in de zorgverzekering is opgenomen, zijn we jaren verder.. Dit heeft natuurlijk ook goede redenen, maar ook heel veel nadelen.

Een groot  voordeel voor jou is dat de kosten voor een  behandeling in de buitenpraktijk lager zijn. De buitenpraktijk maakt natuurlijk veel minder kosten dan een binnenpraktijk; dit voordeel komt ook jou ten goede. Zie tarieven.

Het grootste voordeel is echter de wetenschappelijk goed onderbouwde innovatieve zorg van de buitenpraktijk ! Lees meer over de invloed van natuur op herstel op deze site, of op natuuroprecept.nl

‘in het Groene Woud fysiotherapie’  biedt  bij individuele fysiotherapie en bij groepstherapie tot en met 4 personen elke zesde behandeling gratis aan (ex intake), waardoor het tarief per behandeling weer lager is. Op deze manier kun je maximaal profiteren van je (deel)vergoeding. Als je eerst individueel begint en later in een groepje komt wordt dit gecombineerd.