In het Groene WoudAlgemene Voorwaarden – Bosbaden

RESERVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Openbare bosbadsessies

Meer informatie opvragen kan via het mailadres info@inhetgroenewoud.nl .

Aanmelden kan via het contactformulier op deze website. U krijgt binnen 48 uur een rekening van de bosbadsessie. Vanaf het moment dat de deelnemer zich heeft aangemeld  en heeft  betaald is de reservering definitief. Na ontvangst van betaling neemt ‘in het Groene woud bosbaden’ contact met de deelnemer op met meer informatie over de sessie.

Privé bosbaden
Na het bespreken van de deelnemer zijn of haar wensen zal in het Groene Woud bosbaden  een offerte verzenden waarop akkoord gegeven dient te worden. Op dat moment is de reservering definitief. Na afloop van de activiteit zal in het Groene Woud bosbaden een factuur verzenden die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden.

​ANNULERINGSVOORWAARDEN

Openbare bosbadsessies

 • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde activiteiten kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan de plaats worden doorgegeven aan een bekende; stel mij daar dan uiterlijk één dag van te voren van op de hoogte via info@inhetgroenewoud.nl (of 06-39420702).
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van de gids of andere calamiteiten, wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te ontvangen.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code geel, oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): activiteiten worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.
 • Als de weersomstandigheden ter plaatse zeer snel verslechteren, en er is nog niet geannuleerd door in het Groene Woud bosbaden, neem dan eigen verantwoordelijkheid en kom niet. Maak een screenshot van KNMI of buienradar, van de gemeente waar het bosbad gehouden wordt of zou worden, met de juiste datum en tijd. Geldige redenen voor annulering zijn T > 29 gr C, Windkracht 6 of hoger al of niet met windstoten, onweer ter plaatse  (screenshot buienradar). Bij niet sturen van een screenshot wordt fair use policy gehanteerd. Bij redelijkheid ter beoordeling van in het Groene woud bosbaden krijgt je je geld terug.
 • Als het bosbad reeds is aangevangen bepaalt de gids of het voortijdig afgebroken moet worden. Als afbreken ivm weersomstandigheden plaatsvindt bij een bosbad dat pas korter dan een anderhalf gaande is, krijgt je je geld terug.
 • Als de tocht doorgaat maar er zijn koude weersomstandigheden, dan kan de gids bepalen dat de toch wordt ingekort. Dit zal zoveel mogelijk in samenspraak gebeuren.
 • Bij koude weersomstandigheden kan de tocht geannuleerd worden; hier is geen hard criterium voor. Bij een verwachtte temperatuur beneden de 3 graden kunt u zelf kosteloos annuleren; u krijgt uw geld terug.
 • In het Groene woud bosbaden zal 24 uur van te voren bericht doen als er geannuleerd moet worden; u krijgt een voucher waarmee u een nieuw bosbad kunt plannen. Soms is dit echter door snel ontwikkelende, veranderende weersomstandigheden niet mogelijk en zal op het laatste moment geannuleerd moeten worden; in dat geval krijg je je geld terug.

VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die door deelnemers tijdens de activiteit wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt van de deelnemers zelf verwacht dat zij de informatie van andere deelnemers vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep wordt gezegd, blijft binnen de groep.

VERANTWOORDELIJKHEID

Deelnemers aan activiteiten:

 • Erkennen het risico dat outdooractiviteiten, in natuurlijke omgevingen, risico’s met zich mee kunnen brengen, zij het persoonlijk dan wel materieel voor zichzelf of derde partijen
 • Zijn zich bewust dat in sommige gevallen de activiteiten plaatsvinden op locaties waar in het geval van een ongeval de noodhulpdiensten er langer over kunnen doen om te arriveren.
 • Erkennen dat ‘in het Groene Woud bosbaden’ en diens gidsen waar mogelijk altijd veiligheidsrisico’s uit de weg zullen gaan, maar geen invloed hebben op onvoorspelbare risicofactoren.
 • Erkennen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de gevaren van een bos; denk aan dieren, insecten, teken, struiken, stronken, takken en andere gevaren van het bos.
 • Erkennen dat zij zelf verantwoordelijk zijn accoord te gaan met deelname bij de aanwezige weersomstandigheden, volgens de voorgaand benoemde afspraken vaan mogelijkheid tot annuleren.

Deelnemers aan activiteiten verklaren zich bij deelname akkoord dat ‘in het Groene woud bosbaden’ als organisator van de activiteit of van het evenement niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade.

Bij registratie en deelname in een activiteit gaat de deelnemer akkoord dat:

 • hij / zij zich bewust is van de risico’s van de activiteit en vrijwillig deelneemt aan de activiteit
 • deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het dragen van geschikte kleding, aangepast aan de te verwachten weersomstandigheden. Ook voor het meenemen van beschermende middelen zoals zonnebrand creme of -spray, anti-insectenspray. Bij vragen hierover kun je contact opnemen met 06-39420702, of stuur een mail naar info@inhetgroenewoud.nl
 • hij / zij de regels en richtlijnen respecteert die door ‘in het Groene Woud bosbaden’ gegeven worden, evenals aanbevelingen en instructies opvolgt; voor zijn/haar eigen veiligheid, die van de anderen (deelnemers of geen-deelnemers) en voor de setting waar de activiteit plaatsvindt, zij het een openbare natuurlijke omgeving of privé terrein.

‘in het Groene Woud bosbaden’ neemt geen verantwoordelijkheid voor ongepast gedrag van de deelnemers tijdens activiteiten of voor schade veroorzaakt door een derde partij (deelnemer of geen deelnemers) of de natuurlijke omgeving.

​Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aan – of verlies van spullen; zoals tassen en jassen.

​‘in het Groene Woud bosbaden’ en diens gids is in het bezit van een EHBO Diploma Eerste Hulp.

In het Groene Woud bosbaden

Kamer van Koophandel                90584600

BTW nummer                                   NL004833444B85

Rekeningnummer                           NL50 RBRB 8841 7214 05