In het Groene WoudDisclaimer

Deze website wordt beheerd door in het Groene Woud fysiotherapie. Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Aan de inhoud van deze website kan daarom geen rechten worden ontleend. U mag van de informatie op deze site gebruik maken, doch slechts onder bronvermelding en onder de volgende voorwaarden:

  • in het Groene woud fysiotherapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuistheden in de website alsmede in de websites van derden waarnaar wordt verwezen;
  • in het Groene woud fysiotherapie  geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud op de website;
  • in het Groene woud fysiotherapie geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal , links of enig andere inhoud op de websites van derden;
  • in het Groene woud fysiotherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig directe of indirecte schade, inclusief gevolgschade, zonder enig limiet, welke het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van het materiaal op de website;
  • De informatie op de website kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en geeft in het Groene woud fysiotherapie geen enkele verplichtingen in de toekomst.

Voor zover bij de opzet van de website gebruik gemaakt is van materiaal dat door derden is aangeleverd, geldt dat van dit materiaal gebruik gemaakt is in het vertrouwen dat deze vrij op het Internet beschikbaar is. Als u bezwaren hebt tegen het gebruik van uw informatie / materiaal op deze website, dan kunt u dit melden bij in het Groene Woud fysiotherapie. Uw informatie / materiaal zal na ontvangst van het bezwaar zo spoedig mogelijk van de website worden verwijderd. Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neem dan contact op met  het Groene Woud fysiotherapie.