In het Groene WoudChronische pijn

Groepstherapie algemeen

Chronische pijn behandeling begint altijd met een aantal sessies individueel (intake, + 2  á 3 extra sessies)

 • Opstellen van een individueel oefenprogramma voor thuis. Deze oefeningen zijn vrij algemeen om  spierkracht en conditie op te bouwen. We gaan kijken of en hoe vaak je deze oefeningen kunt doen.
 • Je formuleert je eigen doel(en): wat wil je precies bereiken? wil je iets verder kunnen lopen, of iets verder kunnen fietsen? Of spelen met de kinderen? Dit zijn zomaar wat voorbeelden. Het kan ook heel iets anders zijn.
 • Opzetten behandelplan met oefenschema o.b.v. Graded Activity. Dit is een goed onderzochte methode voor de behandeling van chronische pijn, waarbij de belastbaarheid opgebouwd wordt met hele kleine stapjes. Je maakt zulke kleine stapjes in de opbouw, dat je lichaam vaak niet eens mérkt, dat je eigenlijk net iets meer gedaan hebt… Zo kun je dan toch je belastbaarheid opbouwen; maar zoals je begrijpt kost dit wel tijd. Denk aan minimaal 3 maanden.
 • Je maakt een plan van aanpak hoe je het ’thema ontspanning‘ in je leven vorm gaat  geven..

Graded Activity is gericht op het herstellen van je belastbaarheid, zodat je minder beperkingen in het dagelijks leven hebt. Het behandelt niet de pijn, maar wel je functioneren mét de pijn. NB: Een verwijzing is noodzakelijk.

Hoe ziet de groepstraining eruit?

Voorlichting:

 • Chronische pijn.
 • Sensitisatie.
 • Pieken en dalen in je klachten.
 • Graded Activity.
 • Belang van ontspanning bij chronische pijn

Oefenen:

 • Je werkt je oefenschema af; ik kijk met je mee en begeleid je hierbij.
 • Je kunt met je vragen over het oefenen thuis, bij me terecht.

Ontspannen afsluiting:

 • Een ontspanningsoefenig, óf
 • Een leuke beweegactiviteit, bijvoorbeeld een spel; omdat het belangrijk is dat je ervaart dat bewegen ook leuk kan zijn..Met chronische pijn zou je dat bijna vergeten.

De frequentie van de groepstraining is 1x per week, en omdat het groepstherapie is,  hebben we  60/ 90 min de tijd (kleine resp. grotere groep) en zijn de tarieven gunstig. Bij 60 min komt mogelijk de ontspannen afsluiting te vervallen.

Moet je thuis ook oefenen?

Tussen de groepstrainingen door werk je thuis verder aan je herstel:

 • spierkracht en conditie opbouwen aan de hand van het samen opgestelde programma. Dit  kost maximaal 15-20 min per dag.
 • Je werkt volgens het voor jou opgestelde opbouwschema (o.b.v. Graded Activity) aan het door jou geformuleerde doel. Bijvb het opbouwen van de wandelafstand. In de individuele sessies hebben we bepaald hoe je dit gaat doen (hoe vaak, hoe lang, welke opbouw, etc). Dit voer je thuis zelfstandig uit. Vaak is dit +- 3x per week.
 • Je neemt tijd voor ontspanning.

Voor deze therapie is een verwijzing van een arts noodzakelijk. Niet voor de verzekering, maar wel om zeker te weten dat deze aanpak passend is bij jouw klachten. Omdat chronische pijn erg uitgebreid kan zijn, is een oordeel van een arts belangrijk om te bepalen of deze therapie voor jou geschikt is.