In het Groene WoudInvloed van natuur op herstel

Tegenwoordig zijn er op het raakvlak van biologie en geneeskunde nieuwe inzichten, leidend tot de discipline ‘evolutionaire geneeskunde’ (1.). Leefstijlgeneeskunde’ sluit hier op aan. Kort gezegd is de basis hiervan dat onze genen nog zijn aangepast aan de leefomstandigheden van de oermens. Maar ons leven is drastisch veranderd! Er is een grote mismatch ..

Als jager – verzamelaar leefde je in groepen in de natuur (dat gaf veiligheid), je bewoog veel (om te jagen of te vluchten), je leefde ook met het ritme van dag en nacht (er waren ook geen witte schermen die daglicht nabootsten😉), en je at wat de natuur je te bieden had.

Als het veilig was verkende je op een rustig tempo de omgeving, zonder direct doel, je drentelde wat rond. Je nam de tijd voor wat ontspanning want je lichaam had ook dit nodig om te herstellen van alle stress en inspanning. En tegelijk keek je naar de eetbare vruchten van de natuur.

invloed van natuur op herstel
Jager – verzamelaars

Er is een theorie die het uitgangspunt is van veel wetenschappelijk onderzoek: de biofilie-hypothese. Deze beschrijft dat we allemaal gemaakt zijn om te houden van de natuur; als oermens leefde je ermee samen! De natuur bood je eten, water en plekken om te schuilen. Natuurlijk, er waren ook vijanden waarvoor je moest vluchten en waardoor je veel in beweging was, maar de natuur bood je die veiligheid en de mogelijkheid om te ontkomen. De biofilie-hypothese beschrijft dat we daardoor ontspannen in de natuur. Op onbewust niveau ervaart je brein dat je thuis komt.

We weten tegenwoordig allemaal, dat leefstijl erg belangrijk is voor welzijn en gezondheid. Misschien is het zelfs wel een voorwaarde hiervoor… We weten dus dat je lichaam optimaal functioneert, als je met regelmaat beweegt of je inspant,  en gezonde voeding tot je neemt. Als je ook tijd neemt voor ontspanning,  en goed slaapt, en geregeld onder de mensen bent.  En- last but not least: als je een dosis natuur tot je neemt! Noem het je evolutionaire oude vrienden! Deze leefstijlfactoren die zo belangrijk zijn voor welzijn en gezondheid, gaan allemaal over deze evolutionaire oude vrienden; zo leefde de oermens ook….. Dat kan geen toeval zijn!

Onze lichaamsprocessen worden nog door het DNA van de oermens aangestuurd, want evolutie heeft nog geen tijd gehad zich aan te passen aan het leven van tegenwoordig, met veel zitten en weinig beweging en ook heel weinig natuur. Dat duurt nog wel even voordat dat is aangepast…. De evolutie is nog lang niet zo ver; dat duurt meer dan honderdduizend jaar!

 

Het leven van tegenwoordig kent bijna geen ‘oude vrienden’ meer, wel heel veel evolutionaire onbekenden.. Denk maar eens aan alle prikkels om ons heen, denk aan auto’s, TV, beeldschermen, computers, telefoons, machines, fabrieken, vrachtwagens. Dat geeft het lichaam stress. Stress komt door afwezigheid van ‘oude vrienden’… Of door de aanwezigheid van veel ‘evolutionaire onbekenden’. En wat zou er gebeuren als er nagenoeg geen oude vrienden zijn, maar wel heel veel  evolutionaire onbekenden ..? Dat geeft op onbewust niveau een heel onveilig gevoel; reden van je lichaam om de vlucht of vecht reactie op te starten, wat maakt dat er makkelijker ziektes of spanningsklachten ontstaan.

Evolutionaaire onbekenden..

Natuurlijk kunnen we nu niet zonder al deze onbekenden. Natuurlijk niet, het brengt ons ook veel goeds en veel comfort! Maar maak wel keuzes in het belang van je gezondheid. Het gebrek aan oude vrienden i.c.m. de overdaad aan onbekenden levert op celniveau veel stress op, bewust of onbewust,  psychisch of lichamelijk… Dus ga voor de verbetering; dat is geen alles-of-niets principe, maar een verbetering t.a.v. ons gedrag met alle evolutionaire onbekenden, en zoek weer een oude vriend op, De Natuur! De buitenpraktijk helpt je hierbij!

Het toevoegen van een dosis natuur kan al een groot verschil maken! Je lichaam komt in de natuur in de ‘herstelstand’, het voelt zich thuis en optimaliseert herstelprocessen via het onbewust zenuwstelsel.

Lees verder over de invloed van natuur, op het onbewust zenuwstelsel en bekijk ook het filmpje. Ook op de pagina bosbaden is geschreven over de invloed van natuur op mentaal welzijn.

 

  1. https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/geneeskunde-volgens-darwin