In het Groene WoudAlgemene Voorwaarden – Fysiotherapie buitenpraktijk

-Het verschijnen op een eerste afspraak betekent dat client accoord is met de algemene voorwaarden.

-in het Groene Woud fysiotherapie voldoet niet aan de inrichtingseisen van het KNGF, omdat  gebruik gemaakt wordt van de natuur.

Mbt ongecontracteerde zorg:

-In het Groene Woud fysiotherapie levert ongecontracteerde zorg en zal client hierover informeren, voor dat de eerste afspraak plaatsvindt.

-Je krijgt zelf de rekening van ‘in het Groene Woud fysiotherapie’, en moet deze zelf aan zorgaanbieder (in het Groene Woud fysiotherapie) voldoen.

-Als je aanspraak wilt maken op je deelvergoeding, dien je de rekening zelf in te dienen bij je zorgverzekering.

– Of je in aanmerking komt voor (deel)vergoeding van de zorgverzekering, hangt af van de soort verzekeraar, de polis, en de klacht.

-Ook hebben sommige verzekeringen de voorwaarde dat er een verwijzing is van een arts. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om uit te zoeken of dit bij jou het geval is.

-Je bent er zelf verantwoordelijk  voor om uit te zoeken of je voor (deel)vergoeding in aanmerking komt, en zoja, wat dan de hoogte is.

-Als er voor (deel)vergoedidng een verwijzing nodig is, kan   ‘in het Groene Woud fysiotherapie’ na de DTF screening tesamen met het screeningsverslag een verzoek  voor verwijzing indienen bij de huisarts.

-Als je niet aanvullend verzekerd bent, en de klacht is geen indicatie voor fysiotherapeutische zorg uit de basisverzekering, dan kom je niet in aanmerking voor (deel)vergoeding fysiotherapeutische zorg door je verzekering.

-Bij zorg uit de basisverzekering geldt altijd eerst het door de overheid bepaalde eigen risico.

-Zorg uit de aanvullende verzekering kent geen eigen risico.

Mbt fysiotherapie buitenpraktijk, voor clienten met en zonder verwijzing (DTF) van een arts

-Client is zelf verantwoordelijk voor de ‘gevaren’ van de natuur zoals insecten, teken, ea (wilde) dieren. Ook voor struikelen en vallen, vallende takken, en gevaren  obv  weersomstandigheden.

-Er is geen WC, wel een plastuit met desinfectie.

-Je stemt ermee in dat bij hoge nood gebruik moet worden gemaakt van de natuur om je behoefte in te doen. Er wordt hierbij gezorgd voor voldoende gelegenheid met privacy en een veilige setting.

-Afmelden kan tot 24 uur van tevoren kosteloos.

-Bij weercijfer 5 of lager van de betreffende gemeente, op weeronline.nl, kan de afspraak door client of door ‘in het Groene Woud fysiotherapie’ kosteloos geannuleerd worden ook binnen de 24 uur. Client heeft recht op een nieuwe  afspraak.

-Bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C, en ook bij onweer): afspraken worden  geannuleerd. Ook als er geen contact tot stand gekomen is tussen ‘in het Groene Woud fysiotherapie’ en client gaat de afspraak niet door, en neemt client eigen verantwoordelijkheid. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

– Als bovenstaande omstandigdigheden ter plaatse tijdens de afspraak ontstaan (bijvoorbeeld onweer) kan de afspraak kosteloos op initiatief van client enof  ‘in het Groene Woud fysiotherapie’ afgebroken worden; er worden  geen kosten in rekening gebracht.

-De eerste afspraak, (zijnde de screening, intake en onderzoek na screening of intake en onderzoek na verwijzing)  bij weercijfer 5 of lager op weeronline.nl in de betreffende gemeente,  kan niet kosteloos worden afgezegd.

-Bij slecht weer (weercijfer 5 of lager op weeronline.nl, zie bovenstaand), kan de afspraak binnen de 24 uur  kosteloos afgezegd worden door client of therapeut. Dit betreft niet de intake. In het geval van een intake bij weercijfer 5 of lager, kan ervoor gekozen worden de intake alsnog digitaal te laten plaatsvinden. Het initiatief hiertoe kan zowel bij de client als bij de therapeut liggen en dient telefonisch te worden besproken.

-Als de afspraak niet is afgezegd en toch regent het, of het is onaangenaam weer, dan heeft client geen recht op een nieuwe afspraak.

-Client weet dat we op een plek in de natuur zitten. De lokaties zijn zorgvuldig geselecteerd op rust, ruimte en privacy. Daarmee kan het toch  gebeuren dat er mensen lopen. Het is de verantwoordelijkheid van client en therapeut om hier op te anticiperen en zo nodig naar te handelen.

-de intake vindt buiten plaats, in de natuur. Of online via een beveiligde beeldbelverbinding.

-Cliënt hoeft zich niet buiten te ontkleden.

-Cliënt wordt doorverwezen naar een binnenpraktijk als ontkleden bij de behandeling nodig is, of als de faciliteiten van een binnenpraktijk benodigd zijn.

-Client kan ervoor kiezen de eerste afspraak (zijnde de ‘screening’, ‘intake en onderzoek na screening’ of ‘intake en onderzoek na verwijzing’) op eigen initiatief digitaal te laten plaatsvinden, via een beveiligde verbinding.

-Als ontkleden t.b.v.  het onderzoek nodig is, wordt kosteloos een vervolgonderzoek via beveiligde beeldbelverbinding aangeboden (als verwacht wordt dat observatie van houding en beweging voldoende is), enof kosteloos een vervolgonderzoek bij cliënt thuis.

De keus hierin wordt door cliënt en fysiotherapeut samen bepaald, aan de hand van de klacht en aan de hand van  de mogelijkheden (online beeldbellen, reisafstand).

-Als beeldbellen of vervolgonderzoek bij cliënt thuis niet mogelijk is, word cliënt  doorverwezen naar een binnenpraktijk.

-Als client kiest voor een online vervolg van de fysiotherapeutische begeleiding zijn de kosten voor data verkeer voor de client.

-Client en fysiotherapeut van ‘in het Groene Woud fysiotherapie’ bepalen samen het behandelplan.

M.b.t. cliënt zonder verwijzing (DTF) van een arts

-Client zonder verwijzing krijgt een screening of de klacht geschikt is voor fysiotherapie zonder verwijzing (DTF).

-Bij een client die via DTF komt, wordt tijdens de screening fysiotherapie en indien van toepassing  tijdens intake en onderzoek ook gescreened of de klacht geschikt is voor de buitenpraktijk.

– Cliënt is alleen de kosten van de screening verschuldigd als cliënt na ‘intake en onderzoek na screening’ op initiatief van ‘in het Groene Woud fysiotherapie’ met voornoemde argumenten (ontkleden, faciliteiten binnenpraktijk) wordt doorverwezen. naar een fysiotherapie binnenpraktijk.

-Client kan na screening en intake en onderzoek zelf besluiten naar een andere fysiotherapiepraktijk te gaan. In dat geval worden zowel screening als ‘intake en onderzoek na screening’ in rekening gebracht.

M.b.t. client  met verwijzing van een arts

-Client met verwijzing krijgt geen screening fysiotherapie.

-Bij een cliënt op verwijzing wordt tijdens intake en onderzoek gescreend of de klacht geschikt is voor de fysiotherapie buitenpraktijk, ic fysiotherapie in de natuur.

-Client op verwijzing die op initiatief van  ‘in het Groene Woud fysiotherapie’ met voornoemde argumenten (ontkleden, faciliteiten binnenpraktijk) wordt doorverwezen naar een binnenpraktijk, is de kosten voor ‘intake en onderzoek na verwijzing’ verschuldigd.

– Client op verwijzing kan na ‘intake en onderzoek’ zelf besluiten naar een andere fysiotherapie praktijk te gaan. De kosten voor ‘intake en onderzoek na verwijzing’ worden in rekening gebracht.

Voor cliënten die een online afspraak hebben voor de fysiotherapeutische behandeling / begeleiding

-Bij het fysiotherapie behandelproces online in de natuur, geldt een ander beleid mbt afmelding:

-Kosteloos afmelden binnen de 24 uur kan bij weercijfer 5 of lager op de door client gekozen locatie.

-Idem bij temperatuur van 28 graden of hoger

-Afmelden kan per mail met toevoeging van een screenshot van het weerbericht op Weeronline.nl, in de gemeente waar je je plek om te oefenen gekozen hebt.  Om veiligheid te waarborgen (ik ben bij de online begeleiding niet ter plaatse aanwezig)  wordt gebruik gemaakt van Fair use Policy;

-Bij meermaals afmelden zonder screenshot van Weeronline.nl met datum tijd en locatie, wordt 1 afspraak in rekening gebracht. Vanaf hier geldt een nieuwe start; opnieuw meer dan 1x afmelden zonder screenshot wordt in rekening gebracht. En zo verder.

-Alle verdere bovenstaande voorwaarden die vermeld staan onder

‘Mbt fysiotherapie buitenpraktijk, voor clienten met en zonder verwijzing (DTF) van een arts’

gelden ook voor  de fysiotherapie die online wordt aangeboden.

-Bij  online fysiotherapeutische begeleiding, op een plek in de natuur die client zelf gekozen heeft, is client er zelf verantwoordelijk voor de regels van het gebied te respecteren.

-Client is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de gekozen locatie.

-Evenals dat client zelf verantwoordelijk is voor de algemene gevaren van de natuur (zie bovenstaand).

 

In het Groene Woud fysiotherapie

Kamer van Koophandel                90584600

BTW nummer                                   NL004833444B85

Rekeningnummer                       NL50 RBRB 8841 7214 05