In het Groene WoudPrivacyverklaring – Bosbaden

PRIVACYVERKLARING​

Via de website van in het Groene Woud bosbaden, gevestigd aan de Markt 9 te Silvolde, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. in het Groene Woud bosbaden hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij daarom uit hoe wij met deze gegevens omgaan.

Contactgegevens:

www.inhetgroenewoud.nl

markt 9

7064AZ Silvolde

info@inhetgroenewoud.nl

Tel:06-39420702

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN​​​

in het Groene Woud bosbaden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (bij boeking activiteiten)
 • Telefoonnummer (bij boeking activiteiten)
 • Betalingsgegevens (bij boeking activiteiten)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN​

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via inffo@inhetgroenewoud.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

in het Groene Woud bosbaden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het boeken, betalen en verwerken van van jouw betaling voor een activiteit (wettelijke grondslag; toestemming)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen / appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

PUBLICATIE​

Jouw gegevens worden niet gepubliceerd en wij verkopen nooit gegevens aan andere partijen.

VERSTREKKING AAN DERDEN​

Op deze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.​

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Om Analytics wat privacy vriendelijker te maken is een aantal instellingen in de Google Analytics account aangepast. De statistieken zijn anoniem gemaakt en daardoor niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. En de Analytics gegevens worden verder niet gedeeld met Google of andere partijen. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

​Wil je het script van Analytics liever helemaal blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

DUUR VAN DE OPSLAG​

In het Groene woud bosbaden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hiervoor houden wij, per doel, de volgende bewaartermijnen aan:​

 • Wettelijke grondslag (zie hierboven): wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • Het versturen van de nieuwsbrief: in elke nieuwsbrief vind je onderaan de mogelijkheid je uit te schrijven of je gegevens te wijzigen. Als je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens binnen 14 kalenderdagen verwijderd.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN​

In het Groene woud bosbaden gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN​

In het Groene woud fysiotherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@inhetgroenewoud.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN​

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door in het Groene Woud bosbaden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inhetgroenewoud.nl

De verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 19-8-2023